Het verduurzamen van ons bedrijf staat bij ons hoog op de prioriteitenlijst. Er is in de samenleving en in het bedrijfsleven veel te doen rond duurzaamheid.

Zonder loze termen te gebruiken zetten wij ons in voor het verduurzamen van Fred. De Meulder BV in het bijzonder  en van onze sector in het algemeen. Veel van onderstaande zaken vinden wij heel logisch en daarom deden we dit al jaren (ook voordat het woord duurzaamheid door anderen uitgevonden werd;  People, Planet, Product en Profit)

 

 • Product : Promotie en verkoop van onze bij- en vlindervriendelijke bloembollen (mengsels)
 • Product : Promotie en verkoop van jaarlijks  terugkomende  bloembollen (verduurzaamde mengsels)
 • Planet : Jaarlijkse afvalreductie
 • Planet : Ons pand is energieLabel A gecertificeerd
 • Planet : Verlaging CO2 uitstoot door slimme  transportplanning
 • Planet : Hergebruik van machines en veel gebruik van recyclebare materialen
 • Planet : Afvalscheiding plastic/ papier/ hout/ metaal/compost (compost wordt voor onze eigen proeftuin hergebruikt)
 • People : Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: met onze nuchterheid noemen wij dit al jaren normaal sociaal beleid o.a.  flexibel omgaan met privésituaties bij mensen van ons team, het op weg helpen van niet-Nederlandse werknemers, ondersteuning op medisch gebied, hulp bij huisvesting, hulp bij taalcursussen, transparantie door meedoen van de CAO, goede werkomstandigheden, aanschaf EAD etc.
 • Planet : Actieve deelname aan projectgroep Duurzaamheid
 • Profit : wij zijn al sinds 1951 hofleverancier bij Keukenhof.nl met veel gratis bloembollen.
 • Product : Zeer uitgebreide Track en Trace (t/m het perceel waar onze bloembollen geteeld zijn)
 • Profit : Meer en meer ketentransparantie en inzicht in marges per ketenpartij
 • Planet: Samenwerking met vooruitstrevende groep van verduurzaamde bloembollenkwekers die het anders (willen) doen nlgholland.nl

 

Biodiversiteit, groene leefomgeving, leefbaarheid, openbaar  groen zijn bij ons belangrijke kernwaarden!