In juni 2020 heeft ook De Meulder B.V. het certificaat MPS-GTP Behaald!

Wat is MPS-GTP Certificering

De MPS Groep faciliteert wereldwijd tuinbouwondernemers in hun ambitie te verduurzamen. Zij vinden bij MPS een totaalpakket om kwaliteit en duurzaamheid transparant te maken, te meten en te bewijzen. MPS ontwikkelt hiervoor innovatieve (online) tools en certificatieschema’s.

MPS-ECAS voert onafhankelijke audits uit en kent voor de tuinbouw relevante certificaten toe aan alle schakels binnen de keten. Door onze sectorkennis proactief te delen, ondernemers te stimuleren, de sector te adviseren en partijen met elkaar te verbinden, versnellen we het duurzaamheidsdenken en –handelen van ondernemers. Daarmee dragen we actief bij aan de wereldwijde verduurzaming van de tuinbouwsector.

Meer informatie op https://my-mps.com/